×
Сабақтар Хабарландыру тақтасы Кіру Қазақша-ағылшынша сөздік Ағылшынша-қазақша сөздік Пәндер Тіркелу

Сабақтар сайты

Мына сайтта - физика, математика, химия, алгебра, геометрия, география, тарих және басқа пәндерден сабақтар бар.

Палетка теней в Алматы

Соңғы мақалалар

Ағылшын тілі

Future Continuous ережесі қазақша Future Perfect ережесі қазақша Future Simple ережесі қазақша Go down Moses өлеңінің тексті Let It Be өлеңінің тексті Past Continuous ережесі қазақша Past Perfect ережесі қазақша Past Simple ережесі қазақша Present Continuous ережесі қазақша Present Perfect ережесі қазақша Present Simple ережесі қазақша Sway өлеңінің тексті Ағылшын алфавиті Ағылшын тілін үйрену. Ағылшын тілі Ағылшынша айлар Ағылшынша апта күндері Ағылшынша диалог Ағылшынша ертегілер Ағылшынша жануарлар аттары Ағылшынша жемістер аттары Ағылшынша жыл мезгілдері, ағылшынша - қыс, көктем, жаз, күз Ағылшынша жұмбақтар жауабымен Ағылшынша мақал-мәтелдер аудармасымен Ағылшынша отбасы - my family Ағылшынша сандар Ағылшынша спорт түрлері Ағылшынша сұрақтар жауаптарымен Ағылшынша тілектер Ағылшынша тақпақтар Ағылшынша текст Ағылшынша түстер Ағылшынша хат жазу Ағылшынша шығарма (Менің үйім, менің хоббиім және мен жайлы) Ағылшынша эссе. Эссе деген не? Ағылшынша өлеңдер Бұрыс етістіктер ағылшын тілінде Дене мүшелері ағылшынша Менің жазғы демалысым ағылшынша Сөздердің ағылшынша оқылуы транскрипцияның көмегімен Тіл туралы ағылшынша Титаник немесе My Heart Will Go On өлеңінің тексті Әрқашан күн сөнбесін ағылшынша сөзі, қазақша және орысша

Саясат

Экономика

Математика

Аксиома дегеніміз не? Постулат деген не? Бірмүше, көпмүше, көпмүшені көбейткіштерге жіктеу Бөлу амалы, сандарды бөлу, бөлу әдісі Дәрежелік функция оның қасиеттері және графигі Дәрежелік функцияның туындысы Жай бөлшек және ондық бөлшек Жай дифференциалдық теңдеулер Квадраттық функция және оның графигі Комплекс сандар немесе кешен сандар Көбейту амалы және оның қасиеттері. Көбейту және бөлу Көрсеткіштік функция және оның қасиеттері. Графигі Математикалық анализ Математикалық индукция әдісі Матрица деген не? Матрицаларды қосу және көбейту Нүкте дегеніміз не? Материалдық нүкте Пайыз деген не? Пайыз есептеу. Санның пайызын тез табу Рационал бөлшек Сандар тізбегі дегеніміз не? Натурал сандар тізбегі Сызықтық теңдеу және оны шешу амалдары Сызықтық функция және оның графигі Тригонометриялық функциялар. Тригонометриялық тепе-теңдіктер Туындыны табу ережелері Туындыға есептер шешімдерімен Тэйлор қатары деген не? Фибоначчи сандары, Фибоначчи тізбегі Функция графигі және графикті салу Функция деген не? Функцияның анықталу облысы

Физика

Айнымалы тоқ дегеніміз не? Архимед күші, Архимед заңы Атомдар мен молекулалар. Молекула деген не? Атомның планетарлық моделі. Атомның моделі Ауаның ылғалдылығы, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы Ауырлық күші дегеніміз не? Бірқалыпты қозғалыс, бірқалыпты емес қозғалыс Балқу, балқу температурасы, меншікті балқу жылуы Беттік керілу күші Броундық қозғалыс дегеніміз не? Булану және конденсация, сублимация Бүкіләлемдік тартылыс заңы, бүкіләлемдік тартылыс күші Гамма сәулелері Гук заңы, серпімділік күші Дененің импульсі, импульстің сақталу заңы Дененің массасы Деформация түрлері, деформация деген не? Джоуль-Ленц заңы Диффузия дегеніміз не? Диффузия құбылысы Дыбыс толқындары, дыбыс жылдамдығы, ультрадыбыс, инфрадыбыс Жарық деген не? Жарықтың таралуы Жарық сәулесі. Нүктелік жарық көзі. Айдың тұтылуы Жарықтың дисперсиясы. Дисперсия дегеніміз не? Жарықтың сыну заңы Жарықтың шағылуы. Түсу бұрышы және шағылу бұрышы Жаңғырық деген не? Жылдамдық, орташа жылдамдық, жылдамдық формуласы Жылу алмасу, жылу ұғымы. Жылу деген не? Жылуөткізгіштік ұғымы Жұқа линза Заттың агрегаттық күйлері Заттың меншікті жану жылуы Заттың меншікті жылу сыйымдылығы Кедергі күші және үйкеліс күші Кельвин шкаласы Кинетикалық энергия дегеніміз не? Кулон заңы Күш дегеніміз не? Күш моменті Күштерді қосу, параллелограмм ережесі Линза дегеніміз не? Линза түрлері. Линзаның фокусы Линзаның оптикалық күші Люминесценция құбылысы деген не? Математикалық маятник, маятниктің тербеліс периоды Менделеев-Клапейрон теңдеуі Механика нені зерттейді? Классикалық механика Механикалық жұмыс, механикалық жұмыс формуласы Механикалық энергия, механикалық энергияның сақталу заңы Механикалық қозғалыс және санақ жүйесі Механикалық қуат, қуаттың өлшем бірлігі - Ватт Молекулалардың қозғалысы, диффузия құбылысы Нейтрино деген не? Ньютонның екінші заңы Оптикалық құралдар Орын ауыстыру және жол Пайдалы әсер коэффициенті Паскаль заңы, сұйықтардағы және газдардағы қысым Потенциалдық энергия деген не? Протон деген не? Реактивті қозғалыс, реактивті қозғалтқыштар Серіппенің потенциалдық энергиясы, серіппенің формуласы Сыну көрсеткіші - абсолют және салыстырмалы Тізбек бөлігі үшін Ом заңы Табиғатты зерттеу әдістері Температура дегеніміз не? Цельсий шкаласы Тербелмелі қозғалыс, тербеліс периоды, тербеліс амплитудасы Термодинамика деген не? Ішкі энергия Термодинамиканың бірінші заңы Тығыздық деген не? Тығыздық формуласы, салыстырмалы тығыздық Тұрақты тоқ дегеніміз не? Уақыт пен кеңістік Физика есептер жауаптарымен және шығару жолдарымен Физика және техника Физика формулалары, кинематика формулалары қазақша Физика ғылымы нені зерттейді, физика дегеніміз не? Физикалық шама және физикалық шамаларды өлшеу Фотон дегеніміз не? Жарық физика ғылымында Электр заряды дегеніміз не? Электр зарядының сақталу заңы Электр сыйымдылық және конденсаторлар Электр тоғы дегеніміз не? Өткізгіштер, диэлектриктер Электрлік кедергі Электромагниттік индукция құбылысы Электрон деген не? Элементар бөлшектер - протон, нейтрон, электрон Элементар электр заряды Энергия мен масса эквиваленттілігі Энергияның сақталу заңы Қайнау деген не? Қайнау температурасы, меншікті булану жылуы Қысым деген не? Қысым формуласы Үдеу деген не, үдеу формуласы, еркін түсу үдеуі Әйнек Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау

Алгебра

Геометрия

Биссектриса деген не? Бұрыш дегеніміз не? Сүйір бұрыш, доғал бұрыш, тік бұрыш Вертикаль бұрыштар деген не? Геометрия ғылымы нені зерттейді? График деген не? Графикті салу, функцияның графигі Дұрыс көпбұрыштар деген не? Дұрыс пирамида, дұрыс үшбұрышты пирамида Жазыңқы бұрыш және жазыңқы бұрыштың өлшемі Жарты жазықтық деген не? Квадраттың ауданы Кесінді деген не? Кесіндінің ұзындығы Конус дегеніміз не? Конустың бүйір бетінің ауданы формула Конустың көлемі, конустың көлемі формуласы Котангенс деген не? Кубтың көлемі және ауданы. Кубтың қыры Көлем дегеніміз не? Көлем өлшем бірліктері Параллель түзулер деген не? Параллель екі түзу Перпендикуляр деген не? Перпендикуляр түзулер Пирамида деген не? Пирамиданың табаны, бүйір қыры, биіктігі Пирамиданың көлемі, пирамида көлемі формуласы Пифагор теоремасы Призма дегеніміз не? Призманың табаны, призманың биіктігі Призманың көлемі Сыбайлас бұрыштар деген не? Сәуле дегеніміз не? Тік призма, дұрыс призма, дұрыс үшбұрышты призма Тікбұрышты параллелепипедтің көлемі Тангенс дегеніміз не? Тең бүйірлі үшбұрыш Тең бүйірлі үшбұрыштың медианасы Тең қабырғалы үшбұрыш, дұрыс үшбұрыш Түзу деген не? Жазықтықтағы түзу, түзуге тиісті нүкте Түзулердің параллельдігі. Өзара параллель түзулер Цилиндр деген не? Цилиндр ауданы - бетінің және табанының Цилиндр көлемі, цилиндр көлемі формуласы Шардың бетінің ауданы, сфераның ауданы, шар дегеніміз не? Шардың көлемі, шардың көлемінің формуласы, литр дегеніміз не Шаршының ауданы, шаршы ауданы формуласы Шеңбердің ауданы формуласы немесе дөңгелектің ауданы Шеңбердің ұзындығы формуласы, шеңбердің радиусы Қиық конус және оның бетінің ауданы, қиық конус көлемі Қиық пирамида, қиық пирамида көлемі Үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі, тең үшбұрыштар Үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі Үшбұрыштар теңдігінің үшінші белгісі. Тең үшбұрыш Үшбұрыштың биіктігі Үшбұрыштың биссектрисасы Үшбұрыштың медианасы

Химия

Авогадро заңы және газдардың молярлық көлемі Антрацит деген не? Атом құрылысы, атом ядросының құрамы, изотоптар Бейтараптану реакциясы Валенттілік, валенттілік кестесі, химиялық формулалар Газдардың салыстырмалы тығыздығы Галогендер Ерітінді деген не? Еріткіш деген не? Ерітінділердің концентрациясы деген не? Жай заттар және күрделі заттар Зат массасының сақталу заңы Зат құрамының тұрақтылық заңы Инертті газдар немесе асыл газдар Иондық байланыс, иондар, катиондар, аниондар Катализ және катализаторлар Кристалдық тор - иондық, металдық, атомдық және молекулалық Көмір деген не? Менделеевтің периодтық заңы, Менделеев кестесі Металдық байланыс, электрондық газ Молярлық масса Мыс дегеніміз не? Мыс металл Негіз деген не? Негіздердің жіктелуі Озон - оттектің аллотропиясы, озон кабаты. Аллотропия Оксидтер - оттектен және өзге элементтен тұратын қосылыс Органикалық химия Оттек және оның физикалық қасиеттері. Оттегі маңызды элемент Полюссіз және полюсті коваленттік байланыс Сірке қышқылы, сірке қышқылы формуласы Салыстырмалы атомдық масса Салыстырмалы молекулалық масса мен молекулалық масса Сапалық реакция дегеніміз не? Судың құрамы және физикалық қасиеттері Сутек элементі. Сутегі газы Таза заттар және қоспалар. Біртекті және әртекті қоспалар Тұз деген не? Тұздар Физикалық және химиялық құбылыстар Химия пәні, заттар. Химия ғылымы нені зерттейді? Химиялық байланыс түрлері Химиялық реакция Химиялық реакция теңдеулері Химиялық реакциялардың жылу эффектісі. Термохимиялық теңдеу Химиялық элемент дегеніміз не? Металдар және бейметалдар Химиялық элементтердің электртерістігі Хлорсутек және тұз қышқылы. Хлоридтер Этил спирті формуласы. Этил спиртін алу Қаныққан көмірсутектер немесе алкандар Қоспаларды бөлу - тұндыру, сүзу, қайта кристалдау, айдау Қышқыл деген не? Оттекті және оттексіз қышқылдар Қышқылдардың химиялық қасиеттері

Тарих

Алаш партиясының құрылуы Бірінші дүниежүзілік соғыс Батыс Түрік қағанаты Екінші дүниежүзілік соғыс. Ұлы Отан соғысы Ерте палеолит дәуірі, епті адамның пайда болуы Ерте темір дәуірі Есім хан - Еңсегей бойлы, ер Есім Есет Көтібарұлы бастаған көтеріліс Ескендір Зұлқарнайын және эллинизм дәуірі, Спитамен батыр Жалайырлар, Жамұқа гурхан, Қадырғали Жалаири Жалаңтөс батыр немесе Жалаңтөс баһадүр Жоңғар шапқыншылығы Империя дегеніміз не? Рим, Осман және Британ империялары Кейінгі палеолит Керей мемлекеті, керейлер, Тоғрұл хан Мезолит дәуірі Милитаризм деген не? Найман мемлекеті, наймандар, Күшлік хан Неолит дәуірі немесе жаңа тас ғасыры Оғыз мемлекеті, оғыздар Салқам Жәңгір хан және Орбұлақ шайқасы Сақтар, сақ тайпалары, Тұмар патшайым, Шырақ батыр Тайлақ батыр, Қарасиыр шайқасы Тас ғасыры Түрік қағанаты, Бұмын қаған, Істеми қаған Түргеш қағанаты, Үшлік қаған, Сұлу қаған, Атлах шайқасы Тәуекел хан Тәуке хан Төле би Әлібекұлы Хақназар хан Шығыс Түрік қағанаты, Күлтегін, Білге Қаған, Төнікөк Энеолит дәуірі немесе мыс-тас ғасыры, Ботай тұрағы Ғұндар, Ғұн мемлекеті, шанью Модэ, Еділ патша Қанжығалы Бөгенбай Ақшаұлы Қарахан мемлекеті, Сатұқ Боғра хан Қарақытай мемлекеті, қидандар, Елюй Даши гурхан Қарлұқ қағанаты, Қарлұқ қағанаты территориясы Қасым хан Қаңлы мемлекеті, көне қаңлылар Қимақ қағанаты, қимақтар Қола дәуірі Қазақстан аумағында Қыпшақтар, Қыпшақ хандығы, Дешті Қыпшақ Үйсін мемлекеті, көне үйсіндер

География

Агломерация дегеніміз не? Алакөл көлі - қазақ елінің алтың қазынасы Арал дегеніміз не? Мадагаскар аралы, Гренландия аралы Артезиан сулары Ата Заң туралы мәлімет Атмосфера деген не? Атмосфераның құрамы Атмосфера қабаттары Ауа райы деген не? Ауа райын болжау, синоптикалық карта Байкал көлі - әлемдегі ең терең көл Бұғаз деген не? Босфор, Гибралтар, Беринг, Ла-Манш бұғаздары Вулкандар. Вулкан деген не? Гейзер дегеніміз не? Гейзерлер бар елдер География деген не? Физикалық және экономикалық география Географиялық белдеулер Гималай таулары - әлемдегі ең биік таулар Глобус деген не? Жердің моделі Гольфстрим ағысы, мұхиттардағы ағыстар Дін дегеніміз не? Ислам діні және әлемдік діндер Демаркация дегеніміз не? Демократия дегеніміз не? Демократия белгілері Депортация деген не? Қазақстанға халықтарды депортациялау Дүниежүзілік мұхит Еуразия материгі - әлемдегі ең үлкен материк Жаһандану деген не? Жер асты сулары Жер сілкінісі немесе зілзала және Рихтер шкаласы Жер қыртысы, мұхиттық Жер қыртысы, Жердің құрылысы Жердің Солтүстік және Онтүстік полюстері Карта дегеніміз не? Карта түрлері, топографиялық карта Каспий теңізі - әлемдегі ең ірі көл Көл дегеніміз не? Ащы және тұшы көл. Ағынсыз және ағынды көл Мегаполис деген не? Қазақстандағы мегаполистер Меридиан дегеніміз не? Гринвич меридианы Модернизация дегеніміз не? Мұздықтар, Қазақстандағы мұздықтар Ніл өзені - әлемдегі ең ұзын өзен! Партия деген не? Саяси партия Репарация деген не? Репатриация деген не? Оралмандар - еліне қайтқандар Сахара шөлі - әлемдегі ең үлкен шөл Саяси карта деген не? Таулар, Қазақстан таулары, биік және аласа таулар Теңіз дегеніміз не? Теңіз деңгейі Тропик деген не? Тынық мұхиты - дүние жүзіндегі ең үлкен мұхит Түбек деген не? Арабия түбегі - Жер шарындағы ең үлкен түбек Унитарлы мемлекет дегеніміз не? Қазақстан унитарлы мемлекет Урбандалу деген не? Урбандалу деңгейі Федерациялық мемлекет, Ресей федеративті мемлекет Физикалық карта деген не? Халық санағы, Қазақстандағы халық санағы Шығанақ деген не? Бискай, Бенгал шығанақтары Экватор деген не? Экватор сызығы Өзен деген не? Қазақстандағы өзендер

Биология

Астрономия

Бағдарламалау

Қазақ әдебиеті

Қазақ тілі

Жоғары математика

Құқық негіздері

Ықтималдық теориясы

Сабақтар сайты

Интернетте қазақ тілінде жарық көрген көп мақалалар мен сабақтар бар, солардың ішінде өкінішке орай сапасыз сабақтар өте көп, сапасыз сабақтар сайтары да. Мән-мағынасы жоқ сабақтар, тиянақсыз жазылған мақалалар, бірінен-бірі ұрлаған мақалалар мен рефераттар.

Бұл сайтта олай емес, біз тек сапалы, оқушыға түсінікті, оқушыға пайдалы бола алатын сабақтарды ғана қосуға тырыстық! Біздің мақсатымыз елге пайдалы болу, халыққа қажетті сабақтарды ұсыну. Оқушылар бұл сабақтарды оқып білімді болсын, мектепті төрт пен беске бітіріп өмірде өз орнын тапсын деген мақсатпен бұл сайтты ұсынамыз. Осы жерде мектепте оқылатын барлық пәндер бойынша сабақтар бар.

Әрбір сабақтын астында сұрақ қою үшін арналған форма бар, сұрақтарыңыз бар болса ұялмай қойыңыз. Уақытымыз болғанда жауап береміз.