×
Сабақтар Хабарландыру тақтасы Кіру Қазақша-ағылшынша сөздік Ағылшынша-қазақша сөздік Пәндер Тіркелу

Ауырлық күші дегеніміз не?

Создание сайта в Алматы

Ауырлық күші дегеніміз не? Ауырлық күші дегеніміз барлық денелердің жерге тартылуы. Мысалы көктен жауған жанбыр жер бетіне құлайды, қар да. Жоғары лақтырылған доп та жер бетіне құлайды. Бұның себебі ауырлық күші.

Көз алдымыздағы барлық денелер Жер планетасының центріне тартылады. Жер Күнге тартылады. Ғарыштағы жұлдыздар да бір-біріне тартылады. Әлемде массасы бар денелердің бір-біріне тартылуы бүкіләлемдік тартылыс деп аталады.

Жер бетіндегі ауырлық күші

Жер бетінде денелерге әсер ететің ауырлық күші массаға пропорционал. Бұны күшті өлшейтін құрал динамометрге жүкті іліп көз жеткізе аламыз:

Динамометр

Дененің массасы m-ден ауырлық күші F жуықтап алғанда 9,8 рет көп. Яғни F/m саны тұрақты сан болады. Бұл санды g деп белгілейді.

Ауырлық күшінің формуласы

Сонымен денелердің Жерге тартылу күшінің формуласы мынандай:

F = mg, мұндағы g = 9,8 Н/кг.

g шамасы Жер бетінің әртүрлі аймақтарында әртүрлі. Мысалы солтүстік полюсте g = 9,832 Н/кг ал экваторда g = 9,87 Н/кг ге тең. Физикалық есептеулерде бұл шаманың жуық мәні 9,8-ге тең деп алынады.

Пән: Физика

Комменттер

Пожалуйста біреуін білесініздерде пжпж

Денеге басқа денелер әсер етпегенде дененің жылдамдығын сақтау құбылысын 

1 балл

Инерция

Жылдамдық

Салмақ

Күш

Шөмелеуші преспен жиналған шөп теңінің массасы 40 кг және мөлшері 90 х 40 х 55 см. Осы тапталған шөптің тығыздығын табыңдар

3 балла

ρ=300 кг/м3

ρ=400 кг/м3

ρ=200 кг/м3

ρ=500 кг/м3

k = 100 Н/м , l= 0,01 м F- cерпімділік күшін анықта?

2 балла

F=1 Н

F=3 Н

F=2 Н

F=4 Н

Салмағы 9,8 Н дененің массасы қандай? g=9.8Н/кг

2 балла

2 кг

3кг

4кг

1кг

Ауырлық күшін өлшейтін құрал?

1 балл

Динамометр

таразы

ампермерт

секундомер

Мұзжарғыш кеме тәулігіне 0,2 кг уран пайдаланады. Уранның тығыздығы 18,7 кг/м3 болса, оның көлемі қандай?

2 балла

V=0,1 м3

V=0,001 м3

V=0,002 м3

V=100 м3

Отменить выбор

Дененің деформация салдарынан пайда болатын күш

1 балл

Ауырлық күші

үйкеліс күші

серпімділік күші

салмақ

Отменить выбор

Дененің өзі жанасып тұрған бетке перпендикуляр түсіретін күш

2 балла

нормаль қысым күші

үйкеліс күші

серпімділік күші

ауырлық күші

Отменить выбор

Айдағы баланың массасы 40кг, еркін түсу үдеуі g= 1,64 Н/кг салмағы қандай?

2 балла

P=65 Н

P=60 Н

P=70 Н

P=64 Н

Kalamkas Yedilkyzyz

Жауап беру | Өзгерту | Жою

1-ші сұрақ: Инерция.

2-ші сұрақ: 40/(0,9*0,4*0,55) = 200, ρ = 200 кг/м3

3-ші сұрақ: F = kl = 100*0,01 = 1, F = 1 Н.

4-ші сұрақ: m = F/g = 9,8/9,8 = 1, m = 1кг

5-ші сұрақ: динамометр

6-ші сұрақ: 0,2/18,7 = 0,01 м3

7-ші сұрақ: серпімділік күші

8-ші сұрақ: нормаль қысым күші

9-ші сұрақ: 40*1,64 = 65,6 Н

Жандос Алпысбай-ұлы

Жауап беру | Өзгерту | Жою

Бір балғаның массасы 1,4кг, ал екіншісінікі 875 г. Қайсысы балғаның ауырлық күші көп және неше есе көп

Merei Mekemtas

Жауап беру | Өзгерту | Жою

Жоғарыда мынандай формула бар:

F = mg, мұндағы g = 9,8 Н/кг.

Осы формуланың көмегімен бірінші және екінші балғалардың ауырлық күштерін есептей аламыз:

F1 = m1g, F2 = m2g

Бұлардың қатынасы:

F1/F2 = m1g/m2g

F1/F2 = m1/m2

F1/F2 = 1,4/0,875 = 1,6

Жауабы: 1,6 есе рет көп

Жандос Алпысбай-ұлы

Жауап беру | Өзгерту | Жою

Көлемі 18,72л керосиннің салмағы қандай?P^k=0,8 г/см³

Merei Mekemtas

Жауап беру | Өзгерту | Жою

m = ρ V

0,8 г/см3 = 0,8 кг/л

m = 18,72*0,8 = 14,976

Жауабы: 14,976 килограм

Жандос Алпысбай-ұлы

Жауап беру | Өзгерту | Жою

Берілгені     ХБЖ      Талдануы       Шешуі

 N = 25 Вт

А = 100 Дж

Табу керек t = ?

Xia

Жауап беру | Өзгерту | Жою

A = N*t

t = A/N

t = 100/25

t = 4 с

Жауабы: t = 4 секунд

 

Жандос Алпысбай-ұлы

Жауап беру | Өзгерту | Жою