×
Сабақтар Хабарландыру тақтасы Кіру Қазақша-ағылшынша сөздік Ағылшынша-қазақша сөздік Пәндер Тіркелу

Ағылшынша сандар

Создание сайта в Алматы

Ағылшынша сандар осы сабақта қарастырылады. Ағылшын тілінде сандарды жазу тәртібі қазақ тілінде сандарды жазу тәртібіне өте ұқсас боп келеді. Бұл ұқсастық жиырма санынан басталады.

Нөлден онға дейінгі ағылшынша сандар

zero [ˈzɪərəʊ] нөл

one [wʌn] бір

two [tuː] екі

three [θriː] үш

four [fɔː] төрт

five [fʌɪv] бес

six [sɪks] алты

seven [ˈsɛv(ə)n] жеті

eight [eɪt] сегіз

nine [nʌɪn] тоғыз

ten [tɛn] он

Он бірден он тоғызға дейінгі сандар

eleven [ɪˈlɛv(ə)n] он бір

twelve [twɛlv] он екі

thirteen [ˈθəːtiːn] он үш

fourteen [ˈfɔːtiːn] он төрт

fifteen [ˈfɪftiːn] он бес

sixteen [ˈsɪkstiːn] он алты

seventeen [ˈsɛv(ə)ntiːn] он жеті

eighteen [ˈeɪtiːn] он сегіз

nineteen [ˈnʌɪntiːn] он тоғыз

Жиырмадан миллионға дейінгі сандар

twenty [ˈtwɛnti] жиырма 

twenty one жиырма бір

Жиырмадан бастап жиырма екі, жиырма үш және тағы сол сияқты ағылшынша сандар, қазақ тіліндегідей жазылады. Мысалы жиырма екі саны twenty two ал жиырма үш саны twenty three деп жазылады.

thirty [ˈθəːti] отыз

thirty one отыз бір

thirty two отыз екі

forty [ˈfɔːti] қырық

fifty [ˈfɪfti] елу

sixty [ˈsɪksti] алпыс

seventy [ˈsɛv(ə)nti] жетпіс

eighty [ˈeɪtiː] сексен

eighty [ˈeɪtiː] тоқсан

hundred [ˈhʌndrəd] жүз

one hundred and one бір жүз бір немесе жүз бір

two hundred екі жүз 

thousand [ˈθaʊz(ə)nd]  мың

two thousand екі мың

million [ˈmɪljən] миллион

Ағылшын тілінде өзге сабақтар осы сайтта бар - ағылшынша жұмбақтар, ағылшынша эссе, ағылшынша диалогтар, ағылшынша айлар және ағылшынша сөздік.

Пән: Ағылшын тілі